Pospóła – materiał o wielorakim zastosowaniu

Pospóła to uniwersalny materiał budowlany niezbędny na każdym placu budowy. Jest to materiały sypki, wielofrakcyjny o dużej zawartości żwiru i niewielkich kamieni. Jeżeli materiał ten zawiera więcej niż 2% piasku ilastego to będzie zaliczany do rodzaju pospóły gliniastej. Wielkość ziaren pospóły waha się pomiędzy, 0,075 mm a 65 mm.

Zastosowanie pospóły

Ze względu na swoja uniwersalność ten sypki materiał wykorzystywany jest w wielu czynnościach budowlanych, gdzie nie mógłby być użyty z tak pozytywnym skutkiem żaden inny materiał. Pospółę wykorzystuje się:

  • jako materiał do wykonywania nasypów na placu budowy
  • jako materiał do wymiany podłoża pod ciężkie i skomplikowane budowle
  • jako materiał do budowania podłoża po wylewkę fundamentową
  • jako jeden z głównych składników betonu
  • do wykonywania warstw odsączających nasypów drogowych
  • do wykonywania warstw filtracyjnych przy budowie dróg miejskich i autostrad
  • do produkcji betonowych prefabrykatów budowlanych
  • do podbudowy pod układanie kostki betonowej lub brukowej
  • do budowy dróg leśnych i remontów dróg gruntowych ze względu na swoje właściwości zagęszczające

Pospóła jako naturalny materiał wielofrakcyjny pozyskiwana jest bezpośrednio z wyrobiska. Należy do materiałów na ogół niesortowanych ale wybierając jej źródła należy pamiętać, że nie każda jej frakcja nadaje się do każdej wymienionej wyżej funkcji. Ze względu na normy narzucone odgórnie można podzielić pospółę na:
PN–EN 12620 – kruszywa idealne do betonu i prefabrykatów betonowych
PN–EN 13242 – kruszywa wykorzystywane do podbudowy i warstw filtracyjnych przy budowie dróg miejskich i autostrad
PN–EN 13043 – kruszywa przeznaczane do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na wszelkich drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do umiarkowanego, ale i intensywnego ruchu.

Każda praca związana z użyciem pospóły wymaga ogromnej tężyzny fizycznej i dobrego zorganizowania pracy, aby poszła ona sprawnie i bez większych komplikacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

trzynaście + piętnaście =