Strategia public relations – nie możesz o niej zapomnieć!

Strategia public relations to wytyczne związane z komunikacją w przedsiębiorstwie i organizacji.

Co składa się na strategie public relations?

Stworzenie strategii public relations wymaga wiedzy i doświadczenia. Aby stworzyć strategie PR trzeba przeprowadzić analizę danych.

Elementami tworzącymi strategie PR są:

  • analiza SWOT – pozwala poznać problemy w komunikacji i wizerunku oraz mocne i słabe strony firmy, a także jej szanse i zagrożenia,
  • audyt komunikacyjny – pomoże sprawdzić, które z kanałów dystrybucji są najlepsze dla firmy oraz czego oczekują klienci, pracownicy i kontrahenci,
  • analiza otoczenia – pozwoli przygotować strategie public relations dla konkretnej grupy odbiorców,
  • cele komunikacyjne – główne przekazy pozwalające budować strategię,
  • plan działania – określa działania oraz wyznacza narzędzia rekomendowane do tworzenia PR,
  • budżet i harmonogram,
  • mierzenie efektów działań wprowadzonych w strategie.

Dlaczego strategia public relations jest ważna?

Strategia public relations jest ważna, ponieważ firma, która dba o klientów, kontrahentów i pracowników ma szansę odnieść większy sukces, a co za tym idzie osiągnąć większe zarobki.

Funkcje public relations

Funkcje mają pomóc w osiągnięciu celów i można je podzielić na:

  • integracyjną – polega na dostosowaniu się przedsiębiorstwa do jego otoczenia i odbiorców,
  • koordynacyjną – dopasowanie do siebie elementów promocji ze strategią public relations,
  • komunikacyjną – to komunikowanie się firmy z otoczeniem i na odwrót w celu zbudowania wizerunku przedsiębiorstwa.

Cele public relations

Cele PR różnią się w zależności od działań strategii. W marketingu głównym celem jest kreowanie wizerunku firmy dzięki informacjom o jej usługach. W komunikacji celem jest przekonanie do siebie klientów i zdobycie ich zaufania. Dziedzina społeczna ma na celu sprawne planowanie i komunikowanie się. W każdej z dziedzin najważniejszym celem jest zbudowanie i utrzymanie dobrej reputacji firmy i utrzymanie dobrych relacji z opinią publiczną oraz klientkami, kontrahentami i pracownikami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

szesnaście + 19 =