Koszty pobytu w prywatnej klinice leczenia uzależnień.

Alkoholizm jest chorobą znaną praktycznie od dawna, od kiedy tylko istnieje alkohol. Jego przyczyny są najróżniejsze, jednakże zawsze trzeba brać pod uwagę, że do wyjścia z nałogu niezbędne jest leczenie – pozwala ono nie tylko zerwać z ciągami, ale również zrozumieć mechanizm działania alkoholizmu, naprawić relacje z otoczeniem czy rodziną oraz powrócić do normalnego funkcjonowania w abstynencji.

Dopiero od niedawna alkoholizm został społecznie napiętnowany jako przyczyna rozpadu rodzin, załamania kariery czy nawet poważniejszych przestępstw. Od tej pory każdy chory ma do wyboru rozmaite ośrodki publiczne, w których można się leczyć. Wiele osób o znacznym stopniu uzależnienia i dysponujących większymi funduszami decyduje się jednak na leczenie w prywatnej klinice specjalistycznej.

Jaka cena?

Pobyt w klinice leczenia uzależnień jest płatny przede wszystkim w razie wyboru placówki prywatnej – te działające na Narodowy Fundusz Zdrowia są rzecz jasna bezpłatne. W przypadku pobytu w jednostce stacjonarnej, czyli oferującej leczenie na oddziale zamkniętym, koszt terapii jest największy. Może on dochodzić nawet do 5 tysięcy złotych za miesiąc terapii. Wszystko zależy jednak od tego, jak złożony jest problem danej osoby – niekiedy leczenie zamknięte jest odradzane, a niekiedy właśnie pozostaje najlepszym rozwiązaniem. Co więcej, istotne jest również, ile trwa podstawowa terapia w danej jednostce. Czasem terapia na oddziale zamkniętym jest jedynie początkiem walki z nałogiem, a kolejne spotkania są już objęte dodatkową opłatą.

Dlaczego warto?

W klinice prowadzone są terapie mające na celu wyprowadzenie pacjentów z uzależnienia

Dla wielu rodzin perspektywa wydania takiej sumy jest niebotyczna. I jest to fakt, dlatego w wielu przypadkach zaleca się, aby koszty terapii zostały opłacone z oszczędności czy pieniędzy osoby dotkniętej alkoholizmem. Wydanie tak dużej sumy na terapię sprawia, że chory jest bardziej zmotywowany do tego, aby ją kontynuować oraz lepiej na nią reaguje, mając dodatkowy argument, dla którego warto to robić. Co więcej, ośrodek prywatny niejednokrotnie oferuje o wiele lepsze, bo dopasowane do konkretnego pacjenta, warunki odbywania terapii. W ten sposób bowiem możemy liczyć na dodatkowo prowadzoną terapię indywidualną, a także właściwie dobrane pod względem charakterów grupy terapeutyczne o mniejszej liczebności. Przekłada się to na jakość terapii, ponieważ jest ona bardziej skupiona na konkretnym pacjencie i pozwala podejść do niego indywidualnie, kierując się jego własnymi potrzebami. Szybszy jest również termin realizacji terapii, który w przypadku placówek na NFZ może ciągnąć się nawet miesiącami w przypadku listy oczekujących osób.

Zapoznaj się z ofertą: Terapie „Tu i Teraz” – Prywatna klinika leczenia alkoholizmu