Do czego służy system SSP?

Konieczne jest poznanie, czym jest System Sygnalizacji Pożaru, aby odróżnić go od innych środków, które mogą być przeznaczone do gaszenia pożarów po ich wystąpieniu, takich jak sprzęt gaśniczy, ale które nie są systemami wykrywania. Co dokładnie oznacza SSP zgodnie z przepisami?

System wykrywania pożaru może być dobrowolny i zalecany w wielu przypadkach, ale znajduje się również szeroki katalog budynków, w których obowiązkowe jest jego posiadanie, tak jak w budynkach lub obiektach użyteczności publicznej (np. szpitale, szkoły). Jest to również obowiązkowe w budynkach prywatnych z udziałem publicznym lub w których ze względu na ich przeznaczenie lub poziom zajęcia ich obecność jest wymagana.

Instalacje SSP należy wykonywać zgodnie z przepisami bezpieczeństwa w budynkach użyteczności publicznej oraz technicznymi przepisami budowlanymi. Mogą być wykonywane tylko przez zatwierdzone firmy i wymagają kompleksowego projektu inżynieryjnego.

Dlaczego potrzebny jest System Sygnalizacji Pożaru?

Główną misją systemu wykrywania pożaru jest jak najszybsze wykrycie obecności pożaru i uruchomienie sygnałów alarmowych w celu ewakuacji budynku i powiadomienia ekip gaśniczych. Ponadto służą do aktywacji automatycznych mechanizmów gaśniczych, które posiada budynek, np. tryskacza.

SSP oparty jest na złożonej i stale ewoluującej technologii. Jego działanie odpowiada planowi wykrywania i gaszenia pożaru, który musi być zastosowany w budynku. Może być w pełni zautomatyzowany lub zawierać mechanizmy uruchamiane ręcznie, np. przyciski alarmowe.

Dzięki systemom detekcji generowane jest wczesne ostrzeżenie, które umożliwia opuszczenie budynku drogami ewakuacyjnymi, zanim wypełnią się one dymem. Można również uruchomić tryskacz lub gaśnicę, aby ugasić pożar, który występuje w zlokalizowanym miejscu, zapobiegając jego rozprzestrzenianiu się na pozostałą część budynku.

Celem SSP jest ratowanie życia. Chroni również własność, ponieważ zakłada się, że pożar można ugasić tak szybko, jak to możliwe, minimalizując szkody.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

osiem + trzynaście =