Rodzaje kruszywa drogowego

Kruszywo drogowe jest bardzo popularnym i często wykorzystywanym materiałem. Wśród różnych rodzajów kruszyw można przede wszystkim wyróżnić kruszywa naturalne oraz sztuczne, które różnią się pomiędzy sobą pewnymi parametrami. Są one najczęściej wykorzystywane do budowy takich elementów infrastruktury jak drogi.

Kruszywa naturalne

Kruszywa naturalne są to wyroby ze źródeł mineralnych. Mogą one pochodzić z procesu erozji, a także mogą być wytworzone w procesie mechanicznego rozdrabniania skał. Są one pozyskiwane głównie z dna rzek oraz jezior, a także kopalni piasku i żwiru. Wśród najbardziej popularnych i najczęściej wykorzystywanych kruszyw naturalnych można wyróżnić w szczególności żwir oraz grys. Żwir jest jedną ze skał osadowych, która występuje w dość luźnej postaci. Najczęściej jest on wykorzystywany jako składnik betonów oraz mas bitumicznych, które są wykorzystywane podczas kładzenia nawierzchni dróg. Natomiast grys jest kruszywem, które jest rozdrabniane mechanicznie. Wykorzystuje się go przede wszystkim na warstwy wiążące, ale także warstwy wyrównawcze i ścieralne. Tłuczeń natomiast stosowany jest podczas kładzenia wszelkiego rodzaju nawierzchni, takich jak nawierzchnie kolejowe czy drogowe.

Kruszywa sztuczne

Rodzaje kruszywa drogowego obejmują także wszelkiego rodzaju kruszywa sztuczne. Są one wytwarzane z odpadów produkcyjnych w takich branżach jak branża hutnicza czy górnicza. Kruszywa tego rodzaju mogą pochodzić ze źródeł mineralnych, a także ze źródeł mineralnych z recyklingu. Tego rodzaju kruszywa dzieli się na następujące rodzaje, ze względu na rozmiar ziaren:

  • kruszywa drobne,
  • kruszywa grube,
  • kruszywa o charakterze wypełniaczy,
  • kruszywa naturalne, które pochodzą ze źródeł lodowcowych lub rzecznych,
  • kruszywa, które mają uziarnienie ciągłe; stanowią one mieszankę kruszyw grubych i drobnych.

Tego rodzaju materiały wykorzystywane są najczęściej jako kruszywa drogowe. Mają one bardzo szerokie możliwości zastosowania, dlatego są często wykorzystywane podczas prac budowlanych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

1 × dwa =