Weryfikacja umiejętności pracowników – jak to zrobić?

Rekrutacja nowych pracowników to kilkuetapowy proces, który pozwoli wyłonić najlepszego kandydata. Istnieją różne sposoby na weryfikację umiejętności potencjalnych kandydatów, które ułatwią nam podjęcie decyzji. Oprócz standardowych elementów rekrutacji, takich jak analiza CV czy przeprowadzanie rozmów rekrutacyjnych, ciekawym pomysłem jest gra miejska dla pracowników.

Wstępna rekrutacja

Wstępnym etapem rekrutacji jest zapoznanie się z CV kandydatów. Pozwoli nam to dowiedzieć się, jakie jest ich wykształcenie, doświadczenie, a także umiejętności twarde, takie jak na przykład znajomość języków obcych lub programów komputerowych. Jest to najprostszy sposób na eliminację kandydatów, którzy nie spełniają wymagań na konkretne stanowisko.

Wybrani kandydaci zostają zaproszeni na rozmowę rekrutacyjną, która pozwoli nam na ich bliższe poznanie. Dzięki temu możemy sprawdzić, czy posiadają oni wystarczające kompetencje na dane stanowisko. Odpowiednio przeprowadzona rozmowa dostarczy nam niezbędnych informacji do oceny kandydata. Poznamy jego mocne i słabe strony, ocenimy nastawienie do pracy, stopień motywacji oraz chęć zdobywania wiedzy.

Ocena predyspozycji

Jednym ze sposobów na weryfikację umiejętności pracowników jest gra miejska. Zabawa ta polega na przydzieleniu grupie zadań w terenie, które musi wykonać na przykład w określonym czasie. Dzięki temu będziemy mogli sprawdzić, jak kandydaci do pracy poradzą sobie z zadaniami logicznymi, orientacją w terenie, a także współpracą w grupie. Ocenimy również to, jak radzą sobie z zarządzaniem czasem, komunikacją oraz stresem.

Gra miejska organizowana jest przez agencję eventową. Udostępnia ona różnorodne scenariusze, spośród których możemy wybrać najlepiej dostosowany do naszych oczekiwań. Firma SENET organizuje atrakcyjne gry miejskie, które będą doskonałym sposobem na weryfikację umiejętności pracowników. Gra miejska dla pracowników może mieć duży wpływ na ocenę ich predyspozycji względem konkretnego stanowiska, dlatego warto ją przeprowadzić podczas rekrutacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

five × 1 =