Jaki beton jest najlepszy?

Beton jest jednym z najczęściej używanych materiałów w budownictwie. Stosowany jest między innymi w przypadku budowy budynków i dróg. Z betonu korzysta się również przy budowaniu elementów kanalizacji – studni betonowych, separatorów, korytek odwadniających.

Warto więc zwrócić uwagę podczas budowy na to, jaki beton będzie odpowiedni dla danego projektu. Wybór ten może odegrać bardzo dużą rolę na przyszłym bezpieczeństwie związanym z budowanym obiektem, drogą czy inną rzeczą. Przykładem bezpieczeństwa mogą posłużyć Polskie drogi – niektóre nie należą do najlepszych. Coraz więcej z nich jest naprawianych – ale jak na razie przynosi to tylko kolejne powody do gniewu, ponieważ takie prace wiążą się z zamknięciem odcinka drogi lub jezdni, a to z kolei oznacza zakorkowane ulice.

Rodzajów betonu jest mnóstwo, a ostatnio na popularności zyskuje beton samozagęszczalny. Zacznijmy od tego, z czego składa się beton, czyli spoiwa hydraulicznego, wody oraz kruszywa. Spoiwem hydraulicznym jest cement, który może zawierać dodatki mineralne. Po dolaniu do niego wody, tworzy się zaczyn, który twardnieje. Woda również odpowiada za nadawanie odpowiedniej konsystencji. Kruszywem jest żwir, lub piasek, który służy za materiał wypełniający. Średnicę kruszywa dobiera się do potrzeb danego rodzaju betonu.

Rodzaje betonu różnią się od siebie wytrzymałością i zastosowaniem. Przy betonie samozagęszczalnym, mieszanka ma małe znaczenie – chociaż musi spełniać wymagania. Natomiast poważnie traktowana jest konsystencja – mieszanka musi bardzo szybko i szczelnie wypełnić formę. Powietrze z mieszanki wyprowadzane jest za pomocą siły wyporu. Kolejnym rodzajem betonu jest fibrobeton – beton ze zbrojeniem rozproszonym, w którego strukturze rozprowadza się włókna stalowe, szklane albo polipropylenowe. Beton ten jest odporny na uderzenia, ogień, korozję, skoki temperatury oraz ścieranie. Beton samopoziomujący, który stosowany jest do podkładów podłogowych, ma samo niwelującą się powierzchnię. Jego podkład jest bardzo gładki, dzięki czemu nie jest wymagane zacieranie. Beton odporny na ścieranie, który wykorzystuje się do podjazdów, podłoża w garażach oraz nawierzchniach ogrodowych, ma mieszankę dobieraną ze względu na rodzaj ścierania, na który ma być odporny. Wysoki poziom wytrzymałości na beton wysokowartościowy, którego mieszanka jest dobierana pod względem najwyższego poziomu parametrów technicznych. Beton ten jest odporny na ścieranie oraz wodę. Istnieją jeszcze beton wodoszczelny, lekki oraz architektoniczny – którego funkcję może pełnić każdy z wyżej wymienionych rodzajów.

Przed wybraniem rodzaju betonu, warto zwrócić uwagę, do czego będzie on przeznaczony – innego użyjemy do budowy drogi, innego do budowy budynku etc. a następnie wybrać taki, o odpowiedniej wytrzymałości.