Beton, a cement – czy to jest to samo?

W języku codziennym określenia „beton” i „cement” często używane są zamiennie. I choć jest to w zupełności wystarczające dla potrzeb niespecjalistycznej konwersacji, warto uświadomić sobie, że są to dwa różne terminy techniczne. Opisują one materiały, którym produkcja jest od siebie wzajemnie zależna, jednak w fachowych dyskusjach o budownictwie należy je rozróżniać.

Cement – spoiwo konieczne do uzyskania betonu

Cement jest rodzajem spoiwa, produkowanego w cementowaniach przy użyciu tak zwanych suchych i mokrych metod produkcji. W przypadku metody suchej w piecu do wypalania umieszczane są osuszone mineralne składniki podstawowe, czyli glina, wapień i margiel, metoda mokra wiąże się natomiast z włożeniem do pieca szlamowej mieszaniny tych składników. 

W rezultacie procesu wypalania otrzymuje się produkt zwany klinkierem portlandzkim, który następnie poddaje się mieleniu z kolejnym dodatkiem mineralnym (najczęściej gipsem), aby uzyskać cement portlandzki. Prócz głównych składników cement może zawierać również składniki uzupełniające, dodawane przy okazji mielenia klinkieru, które zmieniają właściwości końcowego produktu. Są to przede wszystkim popioły lotne oraz żużel granulowany, choć możliwe jest też dodanie do niego choćby łupka krzemionkowego. Cement uzyskuje swoje właściwości wiążące w wyniku dodania wody, co tworzy zaprawę oraz zaczyn cementowy.

Beton – nieodzowny w budownictwie od stuleci

Beton stanowi materiał budowlany uzyskany w wyniku procesu, którego istotnym etapem jest zastosowanie cementu. W literaturze tematu wyróżniane jest kilka rodzajów betonu przy użyciu zestawu zróżnicowanych kryteriów, z czego najprostszą klasyfikacją będzie podział betonów na ciężki, zwykły oraz lekki (pod uwagę bierze się tu ciężar objętościowy). 

Reklama - CEMBET Stachnik producent betonu 

Aby powstał, potrzebne jest połączenie ze sobą materiałów takich, jak cement, woda, piasek oraz kruszywo – jest to tak zwana mieszanka betonowa. Podobnie, jak w przypadku cementu, również przy produkcji betonu stosuje się różnego rodzaju dodatki oraz domieszki. Choć wszystkie elementy mieszanki betonowej wydają się z pozoru zwykłymi, nieskomplikowanymi substancjami naturalnymi, do otrzymania betonu pozbawionego wad i ubytków konieczne jest zmieszanie ich w ściśle określonych obliczeniami proporcjach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

20 − eleven =