Absorpcja nowoczesną technologią przyszłości – klimatyzacja w budownictwie.

O zapotrzebowaniu na innowacyjne, przyjazne środowisku sposoby pozyskiwania energii mówi się od lat, a wśród wymienianych procesów często pojawia się termin: absorpcja. Żyjemy w czasach, gdy nieodnawialne źródła energii zaczynają się powoli wyczerpywać.

W związku z tym konieczne jest szukanie nowych rozwiązań technologicznych, które pozwolą powstrzymać proces eksploatacji naturalnych paliw, a tym samym ochronią nasze środowisko. Wiele krajów przepisami prawa zostało zobowiązanych do stosowania technologii umożliwiających oszczędzanie energii i ochronę środowiska. Proces absorpcji jest jednym z takich innowacyjnych rozwiązań, które w ostatnich latach cieszy się wielką popularnością.

Absorpcja jest to proces chemiczny, który polega na wymianie masy jednej substancji przez drugą. Zazwyczaj jest to proces dyfuzyjny zachodzący pomiędzy dwoma cieczami (nazywanymi absorbentem i absorbatem). Ten proces znalazł zastosowanie w chłodnictwie i ciepłownictwie, jako alternatywny sposób pozyskiwania energii. Otóż dzięki temu tworzone są agregaty absorpcyjne, które odpowiadają za zasilanie na przykład chłodziarek, chillerów i innych urządzeń klimatyzacyjnych. Latem są one nastawione na chłodzenie, zimą na ogrzewanie. Jako czynnik chłodzący wykorzystuje się nieszkodliwą dla środowiska wodę, która jest przekaźnikiem ciepła, czy też chłodu.

Energię do zasilania urządzeń pozyskiwać można na różne sposoby, na przykład z ciepła odpadowe innych urządzeń, z ciepła ze spalania, z gazu ziemnego, pary wodnej. Bardzo ciekawe jest odzyskiwanie ciepła odpadowego, które w normalnych warunkach zostałoby bezpowrotnie utracone i niewykorzystane. Innowacyjność tego procesu jest więc zatem również niezwykle ekonomiczna, co w dzisiejszych czasach jest szczególnie ważne.

Dzięki zastosowaniu procesu absorpcji możemy oszczędzać energię, pieniądze i środowisko. Są to niepodważalne korzyści, które sprawiają, że w przyszłości proces absorpcji znajdzie jeszcze szersze zastosowanie w szeroko pojętej energetyce.